“Aktivizacija omladinskih organizacija za socijalno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom” (2019)

Članovi Štek House-a bili su učesnici treninga “Aktivizacija omladinskih organizacija za socijalno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom” u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost”. Projekat realizuje Udruženje studenata sa hendikepom i Forum mladih sa invaliditetom. Trening “Aktivizacija omladinskih organizacija za socijalno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom” imao je za cilj da osnaži angažovane u organizacijama civilnog društva i kancelarijama za mlade za uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u redovne programe i aktivnosti. Učesnici i učesnice treninga imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima socijalne inkluzije i socijalnog uključivanja kroz pristup ljudskim pravima, kao i zakonodavstvom i pravom u Srbiji. Bili su predstavljeni različiti aspekti uključenosti osoba sa invaliditetom/hendikepom u društvo (servisi podrške, ljudska prava, samostalni život) i značaj organizovanja aktivnosti za mlade koje su prilagođene mladima sa invaliditetom/hendikepom.

Latest articles

Povezani tesktovi

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img