“GendeRize Me! – Nacionalni trening o rodnom identitetu u omladinskom radu” (2019)

Od 31.10. do 5.11.2019. godine učestvovali smo na nacionalnom treningu o rodnom identitetu u omladinskom radu. Trening tokom kog su učesnici/ce imali priliku da unaprede znanja i veštine u oblasti rodnog identiteta (rodni i seksualni identitet, sličnosti i razlike; dekonstrukcija stereotipnih uloga muškarca/žene; aspekti rada sa mladima; itd, kao i da stečeno znanje primene u radu sa mladima. Uz podršku mentorskog tima, učesnici/ce imali su priliku da utiču na lokalnu zajednicu kroz osmišljavanje online kampanje i informisanju šire populacije. Trening je realizovan u sklopu pojekta „GenderRize Me!“ koji realizuje Centar za razvoj zajednice LINK iz Sombora u partnerstvu sa Centar za regenerativnu održivost gradova CeROG iz Novog Sada, a uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope European Youth Foundation.

Latest articles

Povezani tesktovi

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img