Jovanovo sunce festival

Jovanovo sunce je koncert na kom se mladi autori/ke (uzrasta od 15 do 30 godina) iz Niša predstavljaju, međusobno komuniciraju i stvaraju uvertiru za izlazak na šire tržište, izvan granica svog grada. Ovaj događaj je postao prepoznat, prevashodno od strane lokalne zajednice, kao primer dobre prakse za dalji razvoj kulturne scene u Nišu.

Štek Haus je od 2021. godine inicirao stvaranje humanitarno-memorijalnog koncerta Jovanovo sunce, multimedijalnog događaja čiji je cilj promocija i povećana vidljivost mladih talenata, u čast tragično nastradalog sugrađanina, mladog bubnjara, Jovana Veselinovića.

Osim prilike da se mladi talenti afirmišu i povećaju svoju vidljivost, Jovanovo sunce promoviše i humanost, jer je ulaz na događaj donacija koja se prosleđuje lečenju dece od retkih bolesti. Pored toga, događaj podstiče i volonterizam mladih, okupljajući mlade iz lokalne zajednice i inspirišući ih na društveni aktivizam. Ovaj multimedijalni događaj je postao inspiracija za nove generacije, podstičući ih da istraju u svojim umetničkim poduhvatima i da pronađu podršku i zajednicu koja će ih podržavati na njihovom putu stvaranja.